Домашен Транспорт

Сигурни и економични решенија прилагодени на вашите барања.

Ние сме во можност да ви понудиме услуги на транспорт со полн или делумен шлеперски товар од било која на било која дестинација во Србија, по многу поволни цени, бидејќи Милшпед соработува со реномирани компании и има развиена транспортна мрежа. Собирање на транспортни барања е наш императив, врз основа на кои нашите клиенти имаат корист.
За организација и контрола на транспорт користиме најнова технологија (GPS, Route planning, Transport manager, Track and Trace), така што сме во состојба да им обезбедиме на нашите клиенти услуги со највисоки стандарди за реализација на KPI услуги.
Показатели за ефикасност на транспортот који се следи постојано и услугите кои ги нудиме:

 • време на поставување на возило за товарење,
 • време на поаѓање на возилото на транспорт линија,
 • време на транспорт,
 • време на поставување на возилото на место на истовар,
 • обезбедување на товарот од оштетување за време на транспортот,
 • осигурување на стока во транспорт,
 • мониторинг (GPS, Track and Trace),
 • центар за повици (call центар),
 • повратен тек на транспортна документација,
 • повратен тек на стоки и пакување,
 • редовно известување,
 • информации за статусот на пратката во реално време,
 • обезбедување на возила во согласност со дефинирани посебни барања во однос на температура, тип на карго простор, капацитет, обем и друго.