Индустрија

Веќе 23 години успешно одговораме на барањата на нашите клиенти со високо ниво на квалитет на услугата, високо ниво на безбедност и брз одговор.

Транспорт

Како водечка транспортна компанија во регионот, ние сме свесни за тоа колку е важно за нашите клиенти да ја добијат својата пратка во вистинско време и на вистинско место.

Складирање

Милшпед обезбедува спектар на интегрирани услуги во областа на складирање и дистрибуција – договорна логистика.

Царинско посредување

Во областа на царинско посредување, Милшпед може да понуди решенија, кои ќе донесат додадена вредност на вашиот бизнис.

Милшпед успешно работи веќе 23 година и има над 1800 вработени. Стратешката ориентација на компанијата се базира на високото ниво на корпоративна култура, почитување на партнерските односи со клиентите, примена на напредни технологии, како и социјално одговорен бизнис.

2167
Број на вработени
167
Годишни приходи (милиони евра)
249410
Објекти за складирање (m²)
62
Царински испостави