Milšped BH

Milšped BH

Milšped BH d.o.o. je osnovana i operativno počela sa radom 2014. godine. Osnovna delatnost kompanije, kao članice Milšped Grupe, je pružanje logističkih usluga i integrisane usluge, od kojih su najviše zastupljene usluge carinjenja i distribucije. Svojim sadašnjim i budućim klijentima nudi pouzdanu uslugu, profesionalan pristup i, iz iskustva i uspešnog odgovora na kompleksne zahteve korporativnih klijenata na regionalnom nivou, mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama u oblasti logistike. Kao najmlađi član Grupe, kompanija je važan deo Milšped Regionalne mreže.

Milšped BH

Milšped BH d.o.o.
Sedište: 
Adresa poslovanja: Pijačna br. 14k, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 586 985
Fax:
+387 33 452 802
E-mail: office.ba@milsped.com