Članstva

 1. FIATA
  clanstvo_FIATAFIATA (Međunarodni savez špediterskih udruženja) je nevladina organizacija koja predstavlja granu industrije koja pokriva oko 40,000 špediterskih i logističkih kompanija. Ona zastupa interese  špediterske industrije  zahvaljujući brojnim drugim vladinim organizacijama, organima vlasti i privatnih međunarodnih organizacija u sferi transporta, kao što su: Međunarodna privredna komora (ICC), Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA), Međunarodna unija drumskih prevoznika (IRU) , Svetska carinska organizacija itd.
 2. IATA
  clanstvo_iataIATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj) predstavlja trgovinsku asocijaciju za svetske avio kompanije, predstavljajući oko 250 avio kompanija ili 84% ukupnog vazdušnog saobraćaja. Ona podržava brojne oblasti u avijaciji i pomaže pri formulisanju privrednih politika za kritična pitanja u sferi avijacije.
 3. SEDEX
  clanstvo_sedex
  Sedex je neprofitna organizacija na bazi članstva koja je posvećena unapređenju ka etičkim i odgovornim poslovnim praksama u globalnim lancima snabdevanja. To je jedno inovativno i efektivno rešenje za upravljanje lancem snabdevanja, koje pomaže pri smanjenju rizika, štiti reputaciju kompanije i unapređuje praksu lanca snabdevanja. Razmena podataka o etici između dobavljača (SMETA) zalaže se za 4 društveno odgovorna stuba: zaštitu životne okoline, zdravlje i bezbednost na radu, standarde rada i poslovnu etiku.