Dodatna vrednost

  • Nezavisno razvijanje težinskog kriterijuma prema potrebama interne organizacije procesa
  • Vreme modeliranja komisione zone
  • Pređeni put
  • Brzina komisioniranja
  • Umanjen broj fizičkih oštećenja prilikom isporuke
  • Dnevno poređenje rešenja

Pređeni put: m/dan 15-20%

Brzina komisioniranja: sek/task 12%