Brojke i činjenice

Podaci o poslovanju Milšped Grupe u 2015. godini

1872
Broj zaposlenih
102
Godišnji prihod (u milionima eura)
57
Carinske poslovnice (broj lokacija)
9096
Broj TEU jedinica (uvoz/izvoz)
Broj zaposlenih: 1872
Godišnji prihod (milion eur): 102
Skladišni objekti (m²): 188672 m2 zatvorenog skl.prostora
45.000m2 otvorenog skl.prostora
Transportna flota (broj vozila): 650 vozila
Carinske poslovnice (broj lokacija): 57
Broj pošiljki u međunarodnom drumskom transportu: 50.188 FTL , 10.601 LTL
Broj TEU jedinica: 9096 uvoz/izvoz
Broj pošiljaka u avio transportu: 1560
Broj carinskih operacija dnevno: 1300
Broj isporuka u nacionalnoj distribuciji dnevno: 4209