Brojke i činjenice

Podaci o poslovanju Milšped Grupe u 2017 godini

2167
Broj zaposlenih
167
Godišnji prihod (u milionima eura)
62
Carinske poslovnice (broj lokacija)
14518
Broj TEU jedinica (uvoz/izvoz)
Broj zaposlenih: 2.167
Godišnji prihod (milion eur): 167,7
Skladišni objekti (m²): 249.410 m2
Transportna flota (broj vozila): 359 vozila
Carinske poslovnice (broj lokacija): 62
Broj pošiljki u međunarodnom drumskom transportu: 49.859 FTL, 27.943 LTL
Broj TEU jedinica: 14.518  uvoz/izvoz/ino/tranzit
Broj pošiljaka u avio transportu: 2.084
Broj carinskih operacija dnevno: 1.290
Broj isporuka u nacionalnoj distribuciji dnevno: 6.158