Usavršavanje

Program stručne prakse 2017

  • Milšped d.o.o., regionalni lider u oblasti logistike, transporta i špedicije, svoje strateško opredeljenje i vodeću poziciju na tržištu zasniva na visokim vrednostima korporativne kulture, poštovanju partnerskih odnosa sa klijentima, društveno odgovornom poslovanju i snažnoj regrutacionoj politici mladih saobraćajnih inženjera diplomaca.
  • Iskoristite priliku da stičete iskustvo u vodećoj logističkoj kompaniji na Balkanu. Zahvaljujući struktuiranoj i zahtevima posla prilagođenoj regrutaciji i selekciji, kompanija Milšped trenutno zapošljava najveći broj saobraćajnih inženjera u zemlji. Jedan od osnovnih postulata politike zapošljavanja kompanije Milšped jeste angažovanje mladih diplomiranih stručnjaka različitih struka, i pružanje prvog radnog iskustva istima.
    Letnji program stručne prakse 2017. namenjen je studentima završne godine i studentima master studija Saobraćajnog, Ekonomskog ili Fakulteta organizacionih nauka sa ciljem stručnog osposobljavanja i sticanja iskustva u domenu logistike. Vreme trajanja programa letnje prakse u kompaniji Milšped je 3 meseca, u intervalu od jula do septembra 2017. godine.

Prijavu sa naznakom za stručnu praksu (unesite naznaku u prostor za napomene odmah ispod ličnih podataka) pošaljite najkasnije do 20.06.2017. godine. Prijavu možete pronaći na stranici Konkursi.