IT olakšao rad HR sektoru uvođenjem aplikacija Harmonix i Harmonix Plus

  • November 29, 2016

harmonix1

Za kompaniju Milšped, jedno od najvažnijih obeležja 2016. godine jesu napredak i promene u IT domenu, u skladu sa razvojem same kompanije. Ove promene su obuhvatile različite organizacione jedinice u cilju optimizacije poslovnih procesa. Imajući u vidu da su najvažniji resurs Milšpeda naši zaposleni, od posebnog značaja je adekvatno IT rešenje za poslove kadrovske službe i povezane poslove. Cilj je da se zaposlenima omogući adekvatna podrška HR službe, ali i zaposlenima u HR službi jednostavan, efikasan i brz način procesuiranja svih zadataka u vezi sa zaposlenima, kontinuirano praćenje zaposlenih, kao i dostupnost pravovremenih i tačnih informacija.

Ovi kompleksni i obimni zahtevi obuhvaćeni su novim IT rešenjem: aplikacijama Harmonix i Harmonix Plus, koje su implementirane u saradnji sa kompanijom Comtrade, i koriste se od januara 2016. godine u kompanijama Milšped d.o.o., Milšped AML, Milšped nekretnine i Milšped Mercurio, a u narednom periodu je planirana implementacija u svim kompanijama Milšped grupe.

Harmonix aplikacija obuhvata funkcionalnosti neophodne za rad Službe za upravljanje ljudskim resursima unutar Milšped grupe i omogućava menadžmentu na svim nivoima praćenje stanja po pitanju ljudskih resursa i pribavljanja potrebnih informacija za odlučivanje. S druge strane, rešenje omogućava svim zaposlenima unutar kompanije, korišćenjem Harmonix Plus Self-service portala, da učestvuju u kadrovskim procesima koji su za njih definisani, čime je obezbeđena optimizacija, ažurnost podataka i kontrola tih procesa. Aplikacije su međusobno povezane i promene koje korisnici unose na Self-portalu, u zavisnosti od prava pristupa u sistemu (odnosno pozicije na kojoj rade), ažuriraju se u Harmonix aplikaciji, nakon odobrenja odgovorne osobe.

Zaposleni imaju višestruku korist uvođenjem ovog rešenja. Pristupom aplikaciji, zaposleni sada imaju mogućnost da generišu određene potvrde i izveštaje efikasnije i bez angažmana dodatnih kadrova za te poslove, kao i da upravljaju odsustvima preko portala. Rukovodiocima je, dodatno, omogućen pristup izveštajima, predefinisanim u skladu sa sopstvenim potrebama i sada brzo i efikasno mogu da dođu do željenih podataka.

harmonix2

Svakako, najvažnije i najveće promene odnose se na procese u samoj HR službi koja sada na jednom mestu ima mogućnost da prati sve što je potrebno u vezi sa svojim zaposlenima od trenutka zaposlenja, ali i u vezi sa samom kompanijom, da upravlja svim promenama, administrira sve što je potrebno i dobija željene izveštaje. Poseban izazov je integracija ovog rešenja sa drugim informacionim sistemima koji se koriste u kompaniji, kao i prilagođavanje aplikacija speci fičnostima načina poslovanja u okviru Milšped grupe, tako da su optimizacija i izmene u postojećim rešenjima stalno aktuelan, svakodnevni posao kojim se bavi tim zaposlenih iz HR službe (Snežana Miletić), IT sektora (Branka Bogosavljević, Oliver Janković) i Funkcije finansija (Nebojša Krivokuća, Nenad Mijajlović). S obzirom na to da je ovo rešenje koje, jednim svojim delom, koriste svi zaposleni u Milšped grupi, radujemo se i podstičemo sve zaposlene za ideje i predloge kojima ćemo zajedno učiniti HR procese efikasnijim i jednostavnijim.