Zbirne linije

Osnovne informacije o zbirnim linijama

Rad sa zbirnim pošiljkama unutar Milšped grupe je organizovan preko Evropske i Balkanske mreže. Preko Evropske mreže (European network ) postoje tri glavna HUB-a za prijem pošiljki iz EU: Ljubljana, Zagreb i Beograd. Dalja distribucija zbirnih pošiljki do krajnjih primaoca na prostoru Zapadnog Balkana se iz ova tri HUB-a vrši preko regionalnih HUB-ova, tj. preko Balkanske mreže: Sarajevo, Podgorica i Tirana.

Zbirne linije na prostoru EX –YU (Balkan network):

HUB Ljubljana: Preko HUB-a u Ljubljani se organizuje distribucija zbirnih pošiljki u Sloveniji i takođe se organizuje pretovar zbirnih pošiljki ka Bosni i Hercegovini (2 puta nedeljno ka Sarajevu), Hrvatskoj (svaki radni dan ka Zagrebu) i Srbiji (svaki radni dan ka Beogradu), odakle se kasnije otpremaju ka ostatku Balkana (Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Albaniji).

HUB Zagreb: Preko HUB-a u Zagrebu se organizuje distribucija zbirnih pošiljki u Hrvatskoj i takođe se organizuje pretovar zbirnih pošiljki ka Bosni i Hercegovini (3 puta nedeljno ka Sarajevu). Zagreb je na dnevnom nivou povezan sa HUB-om u Ljubljani. Dnevna linija ka Ljubljani se takođe koristi i za otpremu pošiljki ka Beogradu (takođe na dnevnom nivou) ili tri puta nedeljno direknom linijom Zagreb – Beograd.

HUB Beograd:  Preko HUB-a u Beogradu se organizuje distribucija pošiljki u Srbiji i  takođe se organizuje  pretovar ka Podgorici i Skoplju (4 puta nedeljno), Sarajevu (2 puta nedeljno), Prištini (2 puta nedeljno) i ka Tirani (2 puta nedeljno – preko terminala u Podgorici).

Navedena vremena transporta su važeća samo ukoliko pošiljke imaju najavu minimum 1 radni dan (24h) pre planiranog utovara, ukoliko se izvozno carinjenje vrši na terminalu otpreme i ukoliko je prateća dokumentacija potpuna i ispravna. Vreme isporuke klijentima je 24h po izvršenom carinskom postupku.

Zbirne linije iz EU (European network):

HUB Ljubljana: U Ljubljanu po redovnom rasporedu stižu zbirne linije iz Nemačke (tri puta nedeljno), Italije (dva puta nedeljno) i iz Španije i Britanije (jednom nedeljno). Zbog specifičnog položaja Ljubljane ovaj HUB se koristi i kao tranzitni za zbirne pošiljke ka ostatku Balkana, tj. pretovaraju se linije iz Španije i Britanije (ka ostatku EX-YU zemalja) i iz Italije (ka Hrvatskoj).

HUB Zagreb: U Zagreb na redovnom nedeljnom nivou stižu zbirne linije iz Nemačke (dva puta nedeljno) i Benelux-a (dva puta nedeljno). Iz ostatka EU pošiljke stižu u Zagreb preko HUB-a u Ljubljani.

HUB Beograd: U Beograd na redovnom nedeljnom nivou stižu pošiljke iz Nemačke (tri puta nedeljno), Italije (dva puta nedeljno), Beneluxa (dva puta nedeljno) i iz Britanije, Poljske i Turske (jednom nedeljno). Pošiljke iz Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske stižu u Beograd preko HUB-a u Budimpešti na dnevnom nivou. Pošiljke iz Skandinavije preko HUB-a u Malmeu stižu redovno 2 puta nedeljno u Beograd.

Prikupljanje pošiljki do terminala – shodno dogovorenim uslovima sa ino-partnerima. Za pošiljke koje se prikupljaju moraju postojati najave minimum 36-72 radnih h (1,5 – 3 radna dana) pre planiranog preuzimanja (u zavisnosti od zemlje i regije prikupljanja).

Lokacije HUB-ova