Usavršavanje

Program stručne prakse 2016

  • Milšped d.o.o., regionalni lider u oblasti logistike, transporta i špedicije, svoje strateško opredeljenje i vodeću poziciju na tržištu zasniva na visokim vrednostima korporativne kulture, poštovanju partnerskih odnosa sa klijentima, društveno odgovornom poslovanju i snažnoj regrutacionoj politici mladih saobraćajnih inženjera diplomaca.
  • Iskoristite priliku da stičete iskustvo u vodećoj logističkoj kompaniji na Balkanu. Zahvaljujući struktuiranoj i zahtevima posla prilagođenoj regrutaciji i selekciji, kompanija Milšped trenutno zapošljava najveći broj saobraćajnih inženjera u zemlji. Jedan od osnovnih postulata politike zapošljavanja kompanije Milšped jeste angažovanje mladih diplomiranih stručnjaka različitih struka, i pružanje prvog radnog iskustva istima.
    Letnji program stručne prakse 2016. namenjen je studentima završne godine i studentima master studija Saobraćajnog, Ekonomskog ili Fakulteta organizacionih nauka sa ciljem stručnog osposobljavanja i sticanja iskustva u domenu logistike. Vreme trajanja programa letnje prakse u kompaniji Milšped je 3 meseca, u intervalu od juna do avgusta 2016. godine.

Studentski programi usavršavanja

  • Milšped d.o.o., regionalni lider u oblasti logistike, transporta i špedicije, svoje strateško opredeljenje i vodeću poziciju na tržištu zasniva prvenstveno na snažnoj regrutacionoj politici mladih, diplomiranih inžinjera saobraćaja, tako što im daje mogućnost saradnje na najrazličitijim poljima učenja, usavršavanja i rada.
  • Trenutno su aktuelna 2 programa za usavršavanje studenata: ”Program stručne prakse” i ”Program otvorenih vrata”.
  • Svojim učešćem u ovim programima ulazite u bazu potencijalnih kandidata za zaposlenje u kompaniji Milšped, koja je prvi korak do uspešne profesionalne karijere.
  • Možete nas kontaktirati na adresu hrmo@milsped.com